Kulturhus Borne

01 Partner in Maatschappelijk Vastgoed

Maatschappelijk Vastgoed is een breed begrip, variërend van een grote multifunctionele voorziening tot een knus dorpshuis. De voorzieningen leveren als ‘bruisend hart’ van een kern, dorp of wijk een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en saamhorigheid. De kracht van de samenleving komt hier onder 1 dak samen. Inhoudelijk gaat het om vormen van kruisbestuiving tussen welzijn, ondernemerschap, sport en cultuur. En juist dat maakt het veelzijdig en uitdagend.

Maatschappelijk Vastgoed is ook een relatief jong begrip, ontstaan vanuit de behoefte gebouwen effectief en efficiënt in te zetten voor de samenleving. Het Ervaringshūs is graag uw partner in maatschappelijk vastgoed. Hier kunt u zowel ervaring delen als krijgen.

02 Ons effect

Wij zijn bevlogen van de mogelijkheden die maatschappelijk vastgoed biedt! De uitdagingen zijn soms complex. Wij bekijken uw vraag vanuit meerdere invalshoeken en kunnen op professionele wijze eenvoud, rust en overzicht brengen. Met kennis van zaken kijken wij graag samen met u door ‘een andere bril’ naar mogelijkheden tot optimalisering van:

  • ondernemerschap maatschappelijk vastgoed;
  • facilitair-, horeca- en financieel management;
  • gastvriendelijkheid, sociologie en omgevingspsychologie;
  • communicatie en marketing.

Het doel van het Ervaringshûs is het op duurzame wijze versterken van het sociaal-maatschappelijk en economisch rendement van een kulturhus, dorpshuis of MFA. Van individueel naar samen. Met elkaar invulling geven aan die centrale ontmoetingsplaats voor optimaal welbevinden en burgerparticipatie van een lokale samenleving!

03 samenstelling

We zijn een ‘jonge’ coöperatie bestaande uit ‘oude’ rotten in het vak. Steeds vaker krijgen wij de vraag om vanuit een onafhankelijke positie integraal mee te denken over multifunctionele maatschappelijke voorzieningen. Door onze coöperatie vormen we een sterk team met jarenlange ervaring in het opzetten en runnen van multifunctionele accommodaties. Vrij gemakkelijk kunnen wij maatwerk leveren, succesfactoren benoemen en ten goede helpen beïnvloeden. In alle processen communiceren wij graag op natuurlijke wijze en op verschillende niveaus.

Heidi Mensink

heidi@ervaringshus.nl

Frank Droste

frank@ervaringshus.nl

Jeroen Geerdink

jeroen@ervaringshus.nl

Tom Jannink

tom@ervaringshus.nl

04 samenwerking

De basis van de coöperatie wordt gevormd door professionals
met een sterke verbinding met: Stimuland, Kulturhus Borne,
About You Architectuur, Overijsselse Vereniging Kleine
Kernen, Arcon en Sportservice OV.

LOC+ Hardenberg

05 in contact komen

Verbinden, antwoorden bieden en/of kennis delen? We horen het graag!
info@ervaringshus.nl